Privatlivspolitik

Den flyvemedicinske virksomhed foregår som en integreret del af Lægehuset Kløvervej 10c, i Billund, så personaleforhold, identifikation, sikkerhed og opbevaring kan ikke adskilles fra lægehusets standard, jf. akkrediteringsdokumenterne især 2.5.

Kun nærværende hjemmeside er separat. Alt hvad du indtaster går dog ind i lægehusets edb-program.

 

Dette er et tillæg til klinikkens tilgang til dataforordningen ang. de flyvemedicinske personundersøgelser:

 

Attestarbejdet foregår på papir indtil afsendelsen, registreres også i lægeprogrammet som overskrifter sammen med eventuelle elektroniske epikriser fra andre stedet.

Fra klienterne indhentes cpr, navn, tidligere navn, adresse, telefonnr. , mailadreesse, certifikatnr., stillingsbetegnelse iht til den til enhver tid gældende Applikation Form for Medical Certificate udgivet af Trafik-, Bygge – og Boligstyrelsen (TBBS).

Formularen Applikation Form for Medical Certificate udfyldes af certifikatindehaveren og medbringes i udskrift, men kan i stedet udfyldes i klinikken efter ansøgerens eget ønske.

Er der tale om førstegangsudstedelse indhentes oplysninger fra FMK og e-journal, og hvis relevant indgår dette i papirjournal eller elektronisk i lægeprogrammet. I alle andre tilfælde indhentes ovenstående hvis relevant, alt dette foregår primært mens ansøgeren er i lægehuset. Alle ansøgere giver mundtlig tilladelse hertil samt skriver under på tilladelse på ovenstående formular.

Ved behov for yderligere journalmateriale er det certifikatindehaverens opgave at fremskaffe og videregive dette til flyvelægen på betryggende vis.

E-mail korrespondance foregår som udgangspunkt via hjemmesiden. Personfølsomme mails sendt af ansøgeren til en usikker mail slettes fra indbakken, når de er kopieret over i flyverens sag.

Undersøgelsen omfatter de til enhver tid krævede elementer iht EASA Part Med.

Efter undersøgelsen udfylder flyvelægen siden 2 af den til enhver tid gældende formular til TBBS.

Når ansøgeren opfylder helbredskravene udstedes Medical Certificate i original til ansøgeren mens kopien opbevares i flyverjournalen.

Hvis ansøgeren ikke opfylder kravene meddeles han/hun dette, og evt. udformes Assessment Decision Skema.

Til slut samles alt ovenstående materiale i et pdf-dokument som fremsendes til TBBS via Virk.dk.

Pdf-dokumentet ligger på klinikkens f-drev, hvortil der kræves adgangskode fra alle husets PCere.

Papirjournalen gemmes i arkivet hvortil der er adgang forbudt for andre end personalet.

Indtil andet er aftalt med TBBS gemmes materialet i 10 år.

 

Ansvarlig læge er Bente Rosenskjold